BYT | Arbeidsmarktprojecten

Opleiden is het nieuwe werven
Met de als maar krapper wordende arbeidsmarkt is het voor organisaties steeds lastig geworden om collega’s te werven die goed aansluiten op de gevraagde competenties. Daardoor is het voor bedrijven relevant om de kansen te onderzoeken van het opleiden, omscholen of intensief begeleiden van werkzoekenden binnen een arbeidsmarktproject.

Publiek-private-samenwerking
Bij een arbeidsmarktproject is er altijd sprake van een publiek-private-samenwerking (PPS). Wij stellen uw belang of uitdaging hierin centraal en ontwerpen een traject waarin een win-winsituatie ontstaat voor zowel de gekozen doelgroep.

BYT beschikt over aantoonbare ervaring met het opzetten en de uitrol van arbeidsmarktprojecten, zowel in opdracht van bedrijven als het UWV en gemeenten. Wij kennen de leefwereld van zowel de publieke als de private-sector en brengen dit voor u samen in een project met de juiste uitgangspunten om er een succes van te maken.

Welke doelgroepen zijn er?
Als we praten over doelgroepen dan hebben we het in de regel over mensen waarbij sprake is van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een deel van de samenleving met een hoge diversiteit. Mensen van jong tot oud; met een lichte of duurzame beperking en van alle denkbare niveaus. Kortom: de doorsnee Nederlander; ieder met zijn eigen verhaal.

We kunnen deze mensen onder verdelen in de volgende doelgroepen:

 • Banenafspraak
 • Mensen met een Wajong-uitkering
 • Mensen met een WAO-, ZW-, WIA-uitkering
 • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een WW-uitkering
 • Per categorie gelden er verschillende wetten en kan er aanspraak gemaakt worden op verschillende voorzieningen en regelingen.
  Bron: Social Hub Den Haag

  Wij staan voor u klaar!
  U kunt een beroep doen op onze kennis en ervaring voor het opzetten van een eigen arbeidsmarktproject.

  BYT kan u hierbij op onderstaande manieren ondersteunen. U kunt onze diensten modulair en naar wens afnemen:

 • Vooronderzoek: wij voeren een onderzoek uit en brengen de haalbaarheid in kaart.
 • Kwartiermaken: het ontwerpen en opzetten van een arbeidsmarktproject, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
 • Projectmanagement: na de totstandkoming van het project, nemen we graag het projectmanagement uit handen.
 • Interne training: wij stomen uw organisatie klaar voor het werken met doelgroepen.
 • Coaching & begeleiding: wij begeleiden trajectdeelnemers voor en tijdens de eerste maanden hun indiensttreding.
 • Verantwoording: wij verzorgden de verantwoording en rapportages naar de sociale partner, het UWV of de betreffende gemeente.
 •