BYT | SROI

Dé Social Return Company
Als dienstverlener of leverancier van gemeenten of (Rijks)overheden heeft u een SROI-doelstelling. Niet voor elk bedrijf is het haalbaar om de invulling op lokaal niveau of binnen haar dienstverlening in te vullen. Laat staan om hier ook nog toegevoegde waarde voor de eigen organisatie te realiseren.

BYT kan deze verplichting omzetten in kansen voor uw organisatie en bedrijfsvoering door de inzet van doelgroepen uit handen te nemen (outsourcing) of u hierbij te ondersteunen.

Social contact center
Vanuit ons sociale contact center in Rotterdam, kunnen wij invulling geven aan uw SROI-uitdaging. Doordat wij uitsluitend werken met geregistreerde doelgroepen is onze inzet op deze wijze te verantwoorden. Wij dragen uiteraard ons steentje bij om die verantwoording ook administratief kloppend te maken.

Van happy calls tot eerstelijns klantenservice en van dataverrijking tot het meten van uw klanttevredenheid. Klik hier voor meer informatie over onze klantcontact-diensten.

Social recruitment
U kunt uw SROI-doelstelling ook invullen door een nieuwe collega aan te nemen uit een van de geregistreerde doelgroepen.

Vanuit onze populatie trajectdeelnemers kunnen wij kandidaten voorstellen op functies in de richting van klantenservice medewerker, baliemedewerker, hostess of aangrenzende banen. Maar ook voor andere functiegroepen kunt u een beroep op ons doen. Vanuit een gerichte zoekvraag selecteren wij kandidaten bij het UWV/gemeenten die voldoen aan de SROI-criteria.

Employability
Bij het aannemen en te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het succes in veel gevallen bepaald door de mate van inzetbaarheid van de medewerker. Is er sprake van een lichte of meer complexe beperking? Of zijn er dilemma’s in de privésfeer die het werken beïnvloeden. Wij brengen de employability voor u als werkgever in kaart.

BYT heeft in de praktijk ervaren wat de succesfactoren zijn bij het selecteren en werken met doelgroepen. U kunt van deze kennis profiteren; wij helpen u graag bij het inrichten van uw social recruitmentproces.

BYT | Talentpool
Is outsourcing van uw klantcontact voor uw organisatie niet passend en heeft u ook geen passende arbeidsplaatsen binnen uw organisatie? Dan biedt een maatwerk-project mogelijk wel een oplossing voor u als werkgever.

Lees hier verder over de voordelen en mogelijkheden van het opzetten van een eigen arbeidsmarktproject.